2023-07-01

Kolejne promocyjne wędki wlatują na sklep!

Tak, to już fakt. Promocje w naszym sklepie nigdy się nie kończą. Wręcz przeciwnie pogłębiamy je dla Was! Prosiliście o jakąś fajną promocję na wędki, to jest!

Do wyboru macie wędki DAM, Prologic, SavageGear i na tym nie poprzestaniemy! Sprawdzajcie naszą zakładkę na bieżąco.

Tylko pamiętajcie! Ilość produktów jest ograniczona!


Jak działa promocja?

1. Wybierz jeden z interesujących Cię wędek objętych promocją.
2. Wejdź na koszyk i zwiększ jej ilość do 2 sztuk (w koszyku muszą świecić się 2 sztuki)
3. Rabat w wysokości 50 % za zakup naliczy się automatycznie (2 w cenie jednego).
4. Zrealizuj zakup i ciesz się nowymi wędkami!

 

alt="promocja-dam"

 

 

Pełen regulamin promocji:
Regulamin promocji „ Wędki 1+1 GRATIS”

§ 1 Postanowienia wstępne.

1. Promocja „Wędki 1+1 GRATIS” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez DSI Omnia Janusz Garścia, Marcinkowicka 80, 33-300 Nowy Sącz (POLSKA), NIP:683-189-49-83, w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/
2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia regulaminu dostępnego pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/pol-terms.html.
3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

§ 2 Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Kupującego na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, w ramach której przy zamówieniu (paragonie) obejmującym łącznie co najmniej dwie jednakowe wędki znajdujące się w zakładce:
Promocja 1+1 Gratis (sklepwedkarski.pl)
2. Promocja obejmuje tylko produkty wymienione w § 2 pkt 1.
3. Promocja trwa od dnia 01.07.2023r. do 28.07.2023 lub wyczerpania zapasów.
4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
• dodać do koszyka co najmniej 2 jednakowe produkty znajdujące się pod linkiem:
Promocja 1+1 Gratis (sklepwedkarski.pl)

• dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) jednocześnie (w ramach tej samej umowy sprzedaży) co najmniej 2 jednakowych produktów objętych Promocją;
• 50 % rabat na dwa jednakowe produkty nalicza się automatycznie w trakcie dokonywania transakcji, bez potrzeby wpisywania przez Kupującego dodatkowych kodów rabatowych.
5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Kupujący może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat kwotowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży brutto promocyjnych towarów nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
8. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.


§ 3 Reklamacje i zwroty

 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: bok@sklepwedkarski.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia.
3. Zwrotu produktów objętych Promocją należy dokonywać uwzględniając warunki określone
w § 2 pkt 1. Oznacza to, że produkty promocyjne, zakupione w promocyjnych cenach muszą być zwracane łącznie.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: wchodzi w życie od dnia 01.07.2023 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

Polecane

Wędka DAM Yagi Classic Spin

Wędka DAM Yagi Classic Spin

Cena regularna: 269,00 zł brutto129,12 zł brutto
Wędka DAM Cult-X Travel Spin

Wędka DAM Cult-X Travel Spin

Cena regularna: 479,00 zł brutto225,13 zł brutto
Wędka DAM Cult-X Travel Spin

Wędka DAM Cult-X Travel Spin

Cena regularna: 439,00 zł brutto206,33 zł brutto
Wędka DAM Cult-X Spin

Wędka DAM Cult-X Spin

Cena regularna: 399,00 zł brutto187,53 zł brutto
Wędka DAM Cult-X Spin

Wędka DAM Cult-X Spin

Cena regularna: 399,00 zł brutto187,53 zł brutto
Wędka DAM Cult-X Spin

Wędka DAM Cult-X Spin

Cena regularna: 369,00 zł brutto173,43 zł brutto
Wędka Savage Gear SGS6 All-Around

Wędka Savage Gear SGS6 All-Around

Cena regularna: 1 239,00 zł brutto693,84 zł brutto
Wędka Savage Gear SGS2 Offshore Sea Bass

Wędka Savage Gear SGS2 Offshore Sea Bass

Cena regularna: 359,00 zł brutto186,68 zł brutto
Wędka DAM Nanoflex Pro+

Wędka DAM Nanoflex Pro+

Cena regularna: 369,00 zł brutto173,43 zł brutto
Wędka Imax Seatrout

Wędka Imax Seatrout

Cena regularna: 459,00 zł brutto211,14 zł brutto
Wędka DAM Base-X Feeder

Wędka DAM Base-X Feeder

Cena regularna: 179,00 zł brutto71,60 zł brutto
Wędka DAM Base-X Match

Wędka DAM Base-X Match

Cena regularna: 159,00 zł brutto63,60 zł brutto
pixel