Darmowa wysyłka reklamacji

Darmowe reklamacje

Każdy klient sklepu może złożyć reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży. Dotyczy to sytuacji w których dostarczony towar jest inny niż zamówiony, lub uszkodzony.
W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący może żądać:
a) W pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy
b) Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów lub też Sprzedający nie zdoła zadość uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego.
c) Jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki. Zwrot należności realizowany jest tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto Klienta.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail pomoc@sklepwedkarski.pl lub też w formie listownej na adres DSI Omnia Janusz Garścia, ul. Marcinkowicka 80, 33-300 Nowy Sącz.
Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail, telefon kontaktowy
c) Numer zamówienia lub numer dowodu zakupu (faktury VAT)
d) Opis zgłaszanych zastrzeżeń
e) Konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją
Reklamację można także złożyć poprzez automatyczny formularz reklamacji dostępny w stopce strony lub panelu na koncie klienta.
Automatyczny formularz dale możliwość darmowej wysyłki reklamowanego produktu. Cała operacja jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze.
Po kliknięciu na „dodaj reklamację” należy wybrać zamówienie, z którego chcemy reklamować produkt.
Następnie należy wybrać towar, który chcemy zareklamować, poprzez kliknięcie na kwadrat z plusem.
(Każdorazowo by przejść do dalszej części reklamacji należy kliknąć na „Przejdź dalej”.)
Następnie należy wybrać sposób wysłania, dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu.
W dalszej kolejności zostaniemy zapytani o adres wysyłki, którym będzie adres naszego sklepu.
I kliknąć na „przejdź dalej”.
Teraz zostaniemy poproszeni o opisanie powodu reklamacji i ewentualne dodanie zdjęć.
Po zakończeniu opisu i dodawania zdjęć należy użyć opcji „wyślij”.
Teraz należy zaczekać na przyjęcie lub odrzucenie reklamacji przez sklep, o czym zostaniemy poinformowani zmianą statusu naszej reklamacji na panelu konta – „Twoje reklamacje”.
Po zaakceptowaniu przez sklep reklamacji możemy kliknąć na ikonę + po nazwą Akcja, i wydrukować list przewozowy.
Należy zapakować produkt wraz z formularzem reklamacji, nakleić etykietę i nadać paczkę.
O statusie rozpatrzenia reklamacji zostaniemy powiadomieni mailowo.
pixel