2023-07-28

Drugi produkt za złotówkę! Mieszaj dowolnie z promocyjnej puli produktów!

Szaleństwa ciąg dalszy! Kup dwa promocyjne produkty i za tańszy zapłać tylko złotówkę! To od Ciebie zależy, co wybierzesz z naszej promocyjnej oferty. Wędka, kołowrotek, a może kurtka? Wybór należy do Ciebie!

Pamiętaj, w koszyku muszą się znaleźć dwa promocyjne produkty (lub ich wielokrotność). Istotne jest, żeby w koszyku była zawsze parzysta liczba towarów. Za najtańsze z nich automatycznie naliczy się rabat, tym samym za te produkty zapłacisz tylko 1 zł.


Ilość produktów jest ograniczona, zatem im szybciej złożysz zamówienie, tym lepiej dla Ciebie. Pamiętaj, dodanie produktów do koszyka, nie oznacza ich rezerwacji, a promocyjne towary znikają w mig.

alt="nowa promocja"

 

Regulamin promocji „DRUGI PRODUKT ZA ZŁOTÓWKĘ”

 

§ 1 Postanowienia wstępne.

 

1. Promocja „Drugi produkt za złotówkę ” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez DSI Omnia Janusz Garścia, Marcinkowicka 80, 33-300 Nowy Sącz (POLSKA), NIP:683-189-49-83, w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/
2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia regulaminu dostępnego pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/pol-terms.html.
3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu internetowego (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.
4. Produkt promocyjny – jeden z produktów oferowanych przez Organizatora oznaczonych na stronie https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Drugi-produkt-za-zlotowke-63847.html
5. Produkt za 1 zł – produkt, który Uczestnik otrzyma w cenie 1 zł przy zakupie z Produktem promocyjnym.


§2 Postanowienia ogólne


1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 28.07.2023do dnia 30.09.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
2. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Produktem
za 1 zł, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §4 niniejszego regulaminu.


§3 Zasady promocji


1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest tańszy produkt z listy: https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Drugi-produkt-za-zlotowke-63847.html dodany do zamówienia jako Produkt za 1 zł przy zakupie Produktu promocyjnego: https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Drugi-produkt-za-zlotowke-63847.html
2. Aby skorzystać z promocji Uczestnik w procesie zakupowym musi dodać do koszyka 2 Produkty promocyjne, a rabat zostanie naliczony na tańszy lub produkt o tej samej wartości.
3. W czasie trwania niniejszej Promocji, Kupujący może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
5. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

 

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
2. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Produkt za 1zł.
3. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.


§ 5 Reklamacje i zwroty


1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: bok@sklepwedkarski.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia.
3. Zwrotu produktów objętych Promocją należy dokonywać uwzględniając warunki określone w § 3. Oznacza to, że produkty promocyjne, zakupione w promocyjnych cenach muszą być zwracane łącznie.

§ 6 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 28.07.2023 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

 

Polecane

Wędka Mikado Inazuma Pro Zander

Wędka Mikado Inazuma Pro Zander

Cena regularna: 394,00 zł brutto204,88 zł brutto
Zestaw pojemników DAM Detek Bowl System

Zestaw pojemników DAM Detek Bowl System

Cena regularna: 279,00 zł brutto131,13 zł brutto
Koszyczek DAM Detek Pellet Feeder Elastidated

Koszyczek DAM Detek Pellet Feeder Elastidated

Cena regularna: 13,50 zł brutto5,67 zł brutto
Buty Savage Gear Boat Low Cut

Buty Savage Gear Boat Low Cut

Cena regularna: 399,00 zł brutto191,52 zł brutto
pixel